Институции

Над 3000 трудови злополуки през 2012-та

3 027 е броят на регистрираните трудови злополуки у нас през миналата година. Това показват данните от оперативната информация на НОИ за трудовия травматизъм в България през 2012 г.

От тях 2 384 случая (79%) са станали на работното място, а 643 (21%) злополуки са се случили по време на отиване или връщане от работа. За периода са регистрирани 82 смъртни случая, а загубените календарни дни от трудови злополуки са 158 644.

Близо една четвърт от регистрираните трудови злополуки при изпълнение на служебните задължения са в сектор “Преработваща промишленост” – 592 или 24,8%. На второ място в списъка е секторът “Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” с 237 случая (9,9%), след това се нареждат секторите “Транспорт, складиране и пощи” с 230 (9,6%) и “Строителство” с 201 (8,4%) случая.

Статистиката показва, че през 2012 г. при трудова злополука на работното място са пострадали 1 674 мъже (70%) и 710 жени (30%). В сравнение с 2011 г. през миналата година в България са регистрирани 275 трудови злополуки повече. Злополуките, станали на работното място, през време и по повод на извършваната работа, са се увеличили със 104, а тези, станали при отиване или връщане от работа, са нараснали със 171.

Общият брой на смъртните трудови злополуки в сравнение с предходната година е намалял с 4. Намаление се наблюдава и при регистрираните трудови злополуки, довели до инвалидност, които са с 9 случая по-малко. През 2012 г. са загубени 4 638 календарни дни повече от тези през 2011 г.

 

Коментари