Институции

Над 18% е паднало потреблението на ток

Само за месец живеещите на територията обслужвана от ЕВН са свили потреблението си на ток с близо 20%. Данните на дружеството сочат, че за февруари има понижение на средните стойности на фактурите с 18.03% спрямо януари 2013 г. Основна причина за това е по-малкото потребление на електроенергия сравнено с първия месец на 2013 г. Според анализа на дружеството 54,77% от клиентите имат консумация до 500 киловатчаса през месец февруари 2013 г. През януари 2013 г. клиентите с такова потребление са били по-малко – 49.98% от общия брой. Консумация в рамките от 500 до 1000 киловатчаса за февруари 2013 г. имат 16,5% от клиентите. Тази група клиенти се е намалила спрямо януари 2013 г., когато техният дял е бил 17.93%. Дружеството отчита значително намаление на дела на клиенти с най-голямо потребление, което надхвърля 1000 киловатчаса – за февруари 2013 г. това са били 6,57% от клиентите, докато такива количества електроенергия през януари 2013 г. са изразходвали 10,64% от всички клиенти. ЕВН отчете още, че през февруари 2013 година сме платили средно по-ниски сметки за ток спрямо януари и февруари миналата година, отчете ЕВН. Средноаритметичната стойност на фактурите за всички клиенти на дружеството за февруари 2013 г. е 70.30 лв. с ДДС, спрямо 85.76 лв. с ДДС през януари 2013 г. Средноаритметичната стойност на фактурите за февруари 2013 г. е по-малка и сравнено с февруари 2012 г., когато стойността е била 73.49 лв. с ДДС.

Коментари