Вашите сигнали

Мюсюлманите празнуват Курбан Байрам

Написано от Пещераинфо

Курбан Байрам е мюсюлмански празник на жертвоприношението в чест на приключването на хаджа, отбелязван на 10–тия ден от месец “зул хидж“ по мюсюлманския календар хиджра в памет на жертвоприношението на пророка Ибрахим. На него се колят жертвени животни (наречени курбани) — овце, кози, камили, крави и телета. Чете се специална молитва преди заколението. Празникът започва 70 дни след Рамазан Байрам и продължава 4 дни. Тази година той се пада на 6 ноември.

Коментари