Общество

Мюсюлманите отбелязват празника Курбан байрам

Мюсюлманите отбелязват празника Курбан байрам. По ислямския календар това става на 20 август, а според исляма годината е 1438-а. На Курбан Байрамът се колят жертвени животни. Курбан Байрам продължава 4 дни. От по-възрастните се иска прошка. Хората, които ще правят курбан заедно, трябва винаги да са нечетно число. Те купуват говедо или друго жертвено животно и го разпределят за себе си, за бедните и за съседите си. Най-малките членове от семейството се възнаграждават с пари, бонбони.

Коментари