Вашите сигнали

Мюсюлманите в Пещера отбелязаха Мевлид Кандили

Пещера. По повод мюсюлманския религиозен празник Мевлид Кандили (нощта на святото рождение на Пророка Мухаммед, в централната джамия в Пещера се проведе вечерна молитва- акшъм намазъ, съобщи за Пещераинфо Бюрхан Кърджалиев. Датата на рождението на Пророка Мухаммед (с.а.с.) е 21 април 571 година (според лунния календар датата е 12-тия ден на месец Рабиул Еввел ). Миналата година Мевлид Кандили беше определен за официален празник с решение на Министерския съвет.

Коментари