Избори

Мустафа Алиш участва в областна среща на младежите и женските дружества в ДПС

Написано от Пещераинфо

Велинград, Сърница,

Централният лъч на ДПС начело с председателя Мустафа Карадайъ, зам.-председателя Йордан Цонев и водач на листата на Движението за права и свободи в област Пазарджик, евродепутатът Искра Михайлова и областният лидер на ДПС Юмер Хамза, втори в листата и част от останалите кандидати за народни представители, сред които и Мустафа Алиш от Пещера, посетиха общините Велинград и Сърница.

Във Велинград те се срещнаха с младежи и членове на Женските дружества на ДПС от област Пазарджик. А освен това разговаряха с жители на общината, посетиха и градския пазар.

След това те бяха и в Сърница, където Мустафа Карадайъ гласува на поставената там машина, на която сърничани да тестват машинното гласуване.

ПРЕДИЗБОРНА ПРОГРАМА И ПЛАТФОРМА

 

УСКОРЕНО ДОГОНВАЩО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, ОСНОВАНО НА ЗЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА,  ДИГИТАЛИЗАЦИЯ, ВИСОКИ И ВОДОРОДНИ ТЕХНОЛОГИИ И ВКЛЮЧВАНЕТО НА СВОБОДНИТЕ И АКТИВНИ ГРАЖДАНИ В  УПРАВЛЕНИЕТО НА СТРАНАТА

ПРОГРАМНА  ДЕКЛАРАЦИЯ

на Движението за права и свободи

Тази програмна декларация се основава на Програмата за управление на ДПС и отразява принципите,  целите и средствата за реализация, които са залегнали в нея.

 1. ПРЕАМБЮЛ

Като констатира :

 • България продължава да е най-бедната страна в ЕС 14 години след началото на членството си;
 • През по-голямата част от този период страната се движи инерционно, без ясни приоритети и цели;
 • Популизмът и национализмът са факт и са на власт;
 • Демографската криза и миграцията обезлюдяват всяка година по един средно голям български град от 45 000 души;
 • България не защитава ефективно националните си интереси в органите на ЕС;
 • Пандемията COVID- 19 оголи недостатъците на здравната, социалната и образователната системи и показа острата нужда тези сектори да бъдат решително модернизирани.

Ние от ДПС смятаме, че :

 • Изоставането от темповете на развитие на ЕС и бедността не са даденост, която да завещаем на следващите поколения;
 • Демографската криза и бягството на младите хора в чужбина могат да бъдат спрени с икономически растеж, инвестиции, образование и здравеопазване по европейски модели;
 • Икономиката на знанието, зелените и водородните технологии са нашето общо европейско бъдеще;
 • Държавата и държавната администрация не създават блага и икономически растеж, а го правят икономиката, работодателите и българските граждани;

ДПС предлага Програма за управление, която отговаря на предизвикателствата пред, които е изправена страната, дефинира приоритети и мерки, които могат да решат проблемите и да гарантират излизане от кризата, ускорено догонващо развитие и средноевропейски стандарт на живот на своите граждани.

Основни принципи на управлението

 • Върховенство на закона – гарантиране правата и свободите на всеки български гражданин, независимост на властите, свобода на информацията и медиите, пълен синхрон със законодателството на ЕС;
 • Честност, откритост и прозрачност – в отношението към българските граждани и между институциите на държавата;
 • Партньорско сътрудничество с бизнеса, местните власти, академичните среди, гражданското общество;
 • Активно участие в процесите на управление на ЕС

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ НА ПРОГРАМАТА

 • Ускорен, догонващ, иновативен икономически растеж
 • Устойчиво, зелено ориентирано развитие на ключови сектори с потенциал за догонващ растеж –„Чиста енергия, чиста вода, чист въздух, чиста храна „
 • Развитие на икономика на знанието – дигитализация и високи и водородни технологии, подкрепа на IT сектора, развитие на „ икономика на нематериалните активи“.
 • Насърчаване на инвестициите чрез активната помощ на държавата и участието й във всички фази на инвестиционния процес с цел ускоряването му
 • Преодоляване на демографската криза чрез ефективна, дългосрочна демографска политика, основана на фундаменталните човешки права и интегрираща всички социални вектори
 • Съвременно образование включващо инвестиции в образователна инфраструктура, включително дигитализация, висше образование, съобразено с нуждите на бизнеса и държавата
 • Включване на свободните и активни граждани в управлението на страната

Управлението на България през  периода 2021-2025 година ще бъде от ключово значение за развитието на страната в идващите десетилетия. Ако то осъществи целите за трасиране на устойчиво, догонващо развитие, България има потенциала да се изравни със средно Европейското ниво на развитие и към 2030 година да реализира ключовата си роля в региона и Европа  да гарантира средноевропейски стандарт на своите граждани и да участва градивно в управлението, обновяването и просперитета на ЕС.

 

 

Платено съдържание. Парламентарни избори 2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление.

Коментари