Институции Общество

МРРБ ще дофинансира ремонта на пътя за Курорта

Написано от Пещераинфо
Община Пещера ще получи дофинансиране за реконструкцията на общински път PAZ1181 /III-376,Ракитово-Велинград/-Костандово-Дорково-яз.стена Батак-Граница общ.(Ракитово-Пещера)-Пещера-/II-37/,  участък от км 24+100 до км 42+200, община Пещера. Предвидените средства са 3 717 090 лв.
Това стана ясно, след като Министерството на регионалното развитие и благоустройството започна подписването на последните споразумения за дофинансиране на 95 инфраструктурни обекта – общински пътища, улична мрежа и ВиК инфраструктура. За довършване на изпълнението им местните власти ще получат приблизително 200 млн. лв.
Обектите са част от Списъка на инвестиционни проекти на общините по приоритети и направления/обекти, който беше одобрен за целево финансиране с Решение № 711/2022 г. на Министерския съвет. През 2022 г. за тях авансово бяха осигурени първите 50% от общата стойност на проектите, което даде възможност за стартиране на строително-монтажните работи.
Предоставянето на остатъка от необходимия финансов ресурс за довършването им беше заложено в средата на настоящата година в бюджета на МРРБ за 2023 г. През септември т.г. започна подписването на допълнителни споразумения с част от общините за получаване на остатъчните 50% от средства за успешната реализация на проектите.
В област Пазарджик средства ще получат още общините Батак, Ракитово, Сърница и Белово.

Коментари