Общество

Много слука през новия ловен сезон 2018/2019

На 11 август 2018 г. се открива сезонът за лов на прелетен дивеч. Българските ловци ще ловуват пъдпъдъци, гургулици, гривяци, горски бекаси и обикновени бекасини. Ловуването се извършва само с писмени разрешения по образец, в които се вписват датата, имената на ловците, името на ръководителя на лова, номерата на ловните билети и членските карти, начинът и мястото на ловуване, видът и броят на разрешения за отстрел дивеч. Разрешен е ловът на пъдпъдъци, на гривяк и гургулица, горски бекас и обикновена бекасина. Забранява се използването на електрически звуковъзпроизвеждащи устройства, живи птици за примамка, ловни соколи и други грабливи птици, независимо от вида и произхода им, както и ловни хрътки и други забранени средства и методи за ловуване. Забранява се използването на алкохол и наркотични вещества по време на лов. Министерство на земеделието, храните и горите апелира за спазване на противопожарните правила за опазване и защита на горските територии.

Коментари