Вашите сигнали

Многая лета се разнесе посреднощ над Пещера

Написано от Пещераинфо

Във връзка със сигнали, че нощната тишина в част от Пещера е била нарушена от песнопения, разнесли се от новия кръст над града, бе публикувано следното съобщение:

От името на инициативния комитет за изграждането на ,,Кръста на Голгота“ гр Пещера искрено се извиняваме на гражданите на града за причиненото им неудобство на 29.06 в 0.30.
Работим за избягването на подобни ,,инциденти“ за бъдеще.

Любомир Брациклиев

Коментари