Любопитно

Младежки конкурс дава възможност за посещение на Брюксел

Европейският икономически и социален комитет кани училища от страните – членки на ЕС да се включат в младежкия конкурс „Вашата Европа, вашият глас“. Има едно единствено условие, което е учител да подаде документи за участие чрез онлайн формуляр до 30 ноември 2012 г. На случаен принцип ще бъде избрано по едно училище от всяка страна от общността, които ще могат да посетят Брюксел за два дена (от 18 до 20 април 2013 г), да срещнат отговорните за взимането на решения в Европейския съюз, да разгледате града и да станете част от политическия дебат в сърцето на Европа. Всички разходи по пътуване и настаняване на трима ученика и един учител се поемат от организаторите. Условие за учениците е да бъдат на възраст 16 или 17 години и да владеят английски или френски език. Краен срок за кандидатстване 30 ноември 2012 г.

Коментари