Култура

Младежките години ще свършват на 32 години в бъдеще?

Според ново проучване критериите, според които се определят възрастовите категории, трябва да бъдат променени. За всички хора, които днес са под 25 години, се очаква да важи новото разпределение на възрастовите периоди. Младежките години ще свършват на 32, а младостта ще преминава в зряла възраст на 52. Старостта пък ще започва на 68. Очаква се днешните млади хора да бъдат по-дълго млади, активни и работоспособни. Хората живеят все по-дълго, във все по-добро здравословно състояние с помощта на познанията си и медицината.

Коментари