Институции Култура

Министерство на културата одобри проект на Библиотеката за купуване на нови книги

Пещера.Одобрен е проектът на Библиотеката при НЧ”Развитие 1873” за закупуване на нови книги по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” на Министерството на културата. Библиотеката ще получи 3000 лв.,с които ще закупи книги, литературна и културна периодика и други информационни източници, съобразени с културните и образователните потребности на гражданите, които обслужва.Основната цел на програмата е обновяване на библиотечните колекции, насърчаване на интереса към книгата и четенето и съдействие за развитие на библиотеките като основни центрове за духовност, придобиване на знания и информация.

Коментари