Институции

Местни приходи : „Наближава 31 октомври !“

Пещера. Община Пещера  и Отдел „Местни приходи“ напомниха на всички фирми и граждани, че 31 октомври е крайният срок за плащане на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци, данък върху моторни превозни средства и патентен данък. Втората вноска трябва да се внесе до 30 октомври, след което започват да се начисляват лихви. 31-и пък е крайният срок за патентния данък за 2012-а година.

Коментари