Институции

Местни приходи : Наближава 31 октомври

Пещера.  Отдел "Местни приходи" в Община Пещера припомня, че ​на 31 октомври изтича крайния срок за плащане на данък сгради, такса битови отпадъци, данък МПС.  31-и 2018 г. е и крайният срок за патентния данък.

Коментари