Институции

Местният парламент провежда редовно заседание днес

Пещера.  Общинския съвет на Пещера заседава днес. Старейшинете ще попълват състава на Постоянните Комисии по бюджет и финанси, общинска собственост и европейски програми и ПК по териториално и селищно устройство и промяна в ръководството на ПК по бюджет и финанси. Отчетът на бюджета на Община Пещера за 2011г. ще изслушат съветниците от Пещера и ще приемат на сборния бюджет на Община Пещера за 2012година. В дневния ред е включено приемането на Програма За нов стил на управление мандат 2011г.- 2015г. на Община Пещера.

Коментари