Институции

Местната власт ще уважи учениците от Пещера и преподавателите им

Написано от Пещераинфо

Пещера. Кметът на Пещера Георги Козарев ще присъства на тържественото откриване на новата учебна година в НУ „М. Каролиди“, тържеството ще започне в 9.00ч. Стефан Балабанов ще уважи учениците и учителите в ОУ “ Св. Патриарх Евтимий“ в 9.00ч , половин час по- късно ще присъства на училищните тържества в НУ „М. Куманов“. Заместник кметът инж. Никола Атанасов ще открие учебната година в ОУ „Л. Каравелов“ от 9.00ч, 30 минути след това, ще присъства на тържественото откриване на учебната година в ПГ „В. Левски“. Секретарят на Община Пещера- Николай Гълъбов ще почете празниците на ОУ „П.Р. Славейков“ и училището в с. Радилово. Анастасия Младенова- председател на Общински съвет Пещера ще присъства на училищните тържества в СОУ „Св. Кл. Охридски“ и ПГХВТ „Ат. Ченгелев“ в Пещера.

Коментари