Общество

Международният ден на грамотността e

Международният ден на грамотността се отбелязва на 8 септември. Обявен e от ООН на 17 октомври 1965 и честван за пръв път през 1966 г. Призван е да усили действията на обществото към разпространение на грамотността. През 2002 г. Общото събрание на ООН (с Резолюция № A/RES/56/116) обявява "Десетилетие на грамотността на ООН", а на следващата година утвърждава представения от генералния секретар план за "Десетилетието" (Резолюция № A/RES/57/166). ЮНЕСКО става координатор на международно ниво по съгласуването и стимулирането на проявите предвидени в инициативата.

Коментари