Общество

Международният ден за борба с корупцията се отбелязва на 9 декември

Международният ден за борба с корупцията се отбелязва всяка година на 9 декември от 2004 г. до днес. Провъзгласен от Общото събрание на ООН с (резолюция № A/RES/58/4 от 21 ноември 2003 г.). В този ден през 2003 г. в Мексико е открита подписка за Конвенция на ООН срещу корупцията.
Цел на този международен ден, както се споменава в резолюцията на Генералната Асамблея, е задълбочаване на разбирането за проблемите на корупцията и ролята на Конвенцията за борбата с корупцията. 
В резолюция на Генералната асамблея се изразява молба към Генералния секретар на ООН да се възложи на Управлението на ООН за наркотиците и престъпността (UNODC) да изпълнява функциите на секретариат на Конференцията на държавите участнички в Конвенцията. 

В България този ден не е особено популярен, тъй като официално не се споменава в медиите и борбата с корупцията не е в приоритета на сегашната управляваща олигархия, която се обособи след изключително корумпирана приватизация на държавния сектор. По данни на организацията Прозрачност без граници през тази година страната ни се върна на нивото на корупция от 1998 г. от времето на управлението на Иван Костов и заемайки 86-то място стана най-корумпираната страна в Европейския съюз. Икономическите трудности в страната идват най-вече от "неспособността на държавните власти да се справят с корупцията и укриването на доходи, които са основните причини за кризата".

Коментари