Общество

Международен ден на толерантността

На 16 ноември отбелязваме световният ден на толерантността. Отбелязва се по призив на Общото събрание на ООН в резолюция 51/95 на ОС на ООН от 12 декември 1996 г. във връзка с Декларацията за принципите на толерантността, приета от Генералната конференция на Организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО) на 16 ноември 1995 г.
Денят се отбелязва за първи път през 1996 г., а идеята за него възниква вследствие на организираната от ООН година на толерантността. В своя декларация ООН определя толерантността, като "уважение, приемане и оценяване на безкрайното богатство от култури и форми на изразяване по света. Толерантността се основава на знания, откритост, общуване и свобода на съзнанието. Толерантността е хармония в различието. В повечето случаи говорим за толерантност към хора от друга култура, етнос, религия. Но се нуждаем също така и от толерантност между мъже и жени, между млади и по-възрастни, между богати и бедни, към хора с различна сексуална ориентация, а също и към хора, страдащи от различни болести.
Толерантността се основава на знанието. Непознатото плаши и като защитна реакция често се държим враждебно към него. Затова, за да приемеш някого, първо трябва да го познаваш. В процеса на опознаване често откриваме, че много от предразсъдъците и стереотипите, които сме си били изградили, просто не са верни. Разбираме, че въпреки привидните различия, дълбоката същност на хората не се различава много.
Толерантността се основава и на свободата на съзнанието. Трябва да се отворим към другите. Да приемем, че има хора, които мислят и се държат по-различно от нас и това е нормално и не ги прави нито по-добри, нито по-лоши. Срещата и общуването с такива хора може само да ни обогати, като ни даде различни гледни точки и перспективи и ни покаже, че винаги съществува повече от едно решение. Толерантност ще има тогава, когато това, че някой е по-различен от нас, с нищо не променя отношението ни към него.

Коментари