Култура

Международен ден на музеите

За първи път се чества на 18 май 1978 г. Решението е взето през 1977 г. в Москва, на ХІ-та генерална конференция на Международния съвет на музеите.

Всяка година Международният съвет на музеите определя специална тема за този ден. За 2007 г. темата е "Музеите и световното културно наследство". За 2015 г. темата е: "Приносът на музеите за изграждане на устойчиво общество".

Коментари