Институции

МВР и общините заедно срещу престъпността

Над 430 полицейски служители ще бъдат назначени в близките месеци целево в малките населени места. Това каза зам.-премиерът и вътрешен министър Цветан Цветанов при представянето на националната Стратегия по превенция на престъпността, която е част от подписаната Програма за взаимодействие между МВР и НСОРБ (Национално сдружение на общините в РБългария). Назначенията, върху които акцентира министърът са част от мерките срещу конвенционалната престъпност,съобщава pz-info.com. Фокусът в работата на МВР в презентацията си Цветанов постави на адекватния подход в най-рисковите сфери и слоеве на обществото, превенцията на престъпността, особено в ранна възраст, когато потенциалът на подрастващите може да се използва, напр., в спорта, както това се прави в някои европейски страни. Друг акцент в казаното от Цветанов беше създаването на доброволни формирования, които да се използват при кризи и бедствия като последното земетресение..В подписаната Програма за взаимодействие между МВР и НСОРБ, във връзка с опазването на обществения ред и сигурност в общините, са залегнали Превенция на битовата престъпност и опазване на публичното имущество, превенция на престъпността сред деца и младежи, по опазване на селскостопанското имущество, повишаване безопасността на движението. Предвидени са редица проучвания, анализи и съвместни обучения.

Коментари