Общество

Магнолиите в Пещера цъфнаха

Пещера. Най-красивата и необичайна магнолия може да се срещне в центъра на Пещера- пред бившия обувен завод и на пл. „Хр. Ботев“. Едролистната магнолия се среща рядко в България, почти винаги нанеутрални и в никакъв случай- варовити, каменливи почви, на открити, слънчеви места – слабо натоварени пасища и храсталаци, до около 1 000 м надморска височина. Редките магнолии са защитен вид, те са включени в Червения списък с категория „Уязвим“, както и в Червената книга на България. Екзотичните дървета са посадени преди години от Дамян Дамянов, пещерски озеленител, по чието време парковете и градините в града бяха изпълнени със съдържание и редки дървесни и растителни видове.

Коментари