Култура

Лятна резиденция за младежи ще пази нематериалното културно наследство

Радилово. От 27 до 31 август в пещерското село ще се проведе "Лятна младежка творческа резиденция за нематериално културно наследство Радилово 2018". Организатори за поредна година са Читалище "Зора" и Кметство Радилово. Участниците ще имат възможност да посетят творчески работилници за тъкане на стан, воденица, биене на масло в бурилка,  квасене на мляко, подсирване на мляко, месене на хляб, доене на овце, плъстене на вълна, уроци по народни песни и танци. Всички участници в края на проявата ще получат документ за пазители на нематериално културно наследство Резиденцията е създадена през 2017г с финансовата подкрепа на НФК  по програма "Нематериално културно наследство", припомни Марена Вачкова- секретар в местното читалище. Таксата за участие за закупуване на продукти е 5.00лв. Заявки за участие се приемат до 15 август.

Коментари