Институции Култура

Локдаунът отмени читалищното събрание и затвори библиотеката в Пещера

Написано от Пещераинфо

На основание Заповед РД-10-173/ 18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването на РБългария Настоятелството на НЧ „Развитие – 1873“ отменя насроченото за 24.03.2021 г. Общо събрание.

Членовете на читалището ще получат персонални покани за датата на провеждането му.

От 22 да 31 март библиотеката няма за обслужва читатели.

Преустановяват се присъствените репетиции на художественотворческите формации на читалището.

 

Коментари