Институции

Ловният сезон започва от 13 август

Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите e издал Заповед за откриването на ловен сезон 2011. Стартът ще бъде даден на 13 август. Разрешени за отстрел са пъдпъдъци, гургулици, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина. Ловуването се извършва само с писмени разрешения. В разрешението за ловуване се вписват датата, имената на ловците, името на ръководителя и участниците в лова при групов лов, номерата на ловните билети и членските карти, начинът и мястото на ловуване, вида и броя на разрешения за отстрел дивеч. Разрешен е лова на пъдпъдъци до 15 бр., на гривяк, гълъби, гургулица, гугутка – до 10 бр., на горски бекас и обикновена бекасина – до 10 бр. Забранява се и ловуването на местен дребен дивеч в едно и също ловище в два последователни дни.

Коментари