Институции Общество

Лекари и общинари обсъждаха здравната реформа

Пазарджик. Кметът на Пещера Николай Зайчев бе единствения кмет на община, който уважи среща – дебат за бъдещето на здравеопазването в пазарджишка област. Присъствието на Зайчев беше в подкрепа на МБАЛ"Проф.Димитър Ранев", която ще бъде засегната от Националната здравна карта. Тя предвижда съкращавато на 505 легла за активно лечение в цялата област.

По време на срещата бе засегнат въпросът дали Здравната карта е съобразена с факта, че в Панагюрище има обновена болница, която залага на високотехнологична медицина. Останаха да висат и въпросите защо, след като Работната група към министерството е предложила леграта на се намалят на 1233, комисията за изработване на областна здравна карта пък е решила да се увеличат на 1679, се е стигнало до цифрата 960, която е заложена в картата. Д-р Стоил Апостолов, управител на МБАЛ“Проф.Димитър Ранев“ заяви, че най-добрата здравна карта са пациентите – има пациенти има легла, ако няма, няма болницца, която да държи празни легла. Точно това е станало в МБАЛ-Пазарджик, където поради липсата на пациенти савми са закрили 156 легла. Д-р Елисавета Генчева от МБАЛ „Хигия“ пък апелира към институциите да защитят областното здравеопазване.

Ето и пълният текст на декларацията, одобрена от кметовете на 12-те общини от пазарджишка област:

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

ОТ КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ В ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

 

Ние, кметовете на общини в област Пазарджик, изказваме своето категорично несъгласие с така изготвения Проект на национална здравна карта. Подкрепяме инициативата за реформа в здравната система, но тя не бива да бъде водена само от икономически принципи и за сметка на живота и здравето на гражданите.

Лечебните заведения в област Пазарджик обслужват над 270 000 жители, в това число и райони със специфично географско разположение и трудни зимни условия.

Промените, предвидени за нашата област, касаят основни сегменти на здравеопазването – педиатрия, инвазивна кардиология, травматология и интензивно лечение.

Недопустимо е във време, когато СЗО дава приоритет на майчиното и детско здравеопазване, ние да намаляваме на половина възможностите за лечение на деца.

Благодарение на добрите практики, които се утвърдиха в инвазивната кардиология в Пазарджик, много от гражданите водят пълноценен живот, а не са малко и тези, които го дължат изцяло на нея.

Определящо за броя на леглата трябва да бъде потребността и качеството, а не сляпото разпределение, защото в ХХІ-ви век не можем да си позволим да правим компромис със здравето и живота на хората.

Предлагаме да бъде защитен Проектът на бластна здравна карта на област Пазарджик, изработен и приет от Комисия, назначена със Заповед РД-02-218/26.10.2015 г. на Министъра на здравеопазването.

Предложение на областната комисия

Предложение на областната комисия

 

 

Коментари