Институции Култура

Културата през 2018 г. – за първи път фестивалът за класическа музика „Перистера в музика“

Пещера.Елемент от цялостната политика на Община Пещера за осигуряване на устойчиво развитие и подобряване качеството на живот на гражданите на общината е културата. Община Пещера осъществява своята културна политика в съответствие с приетия от Общинския съвет  Културен календар за 2018г., в изпълнение на който бяха организирани празнични концерти, срещи-разговори, изложби, театри, чествания на бележити дати и годишнини. Повече от двадесет културни прояви извън планираните в Културния календар получиха изява през 2018г.

На Пещерска сцена се играха седем театрални постановки за деца и възрастни, като някой от тях са „Михал Мишкоед”, „На живо от оня свят”, „Скъпо съкровище”, „Няма места”.

Отбелязани бяха всички бележити дати и  годишнини от националната и местната история – годишнини от  рождението на  Христо Ботев, Васил Левски, ген.Атила Зафиров, Богдан Миндизов и други. Беше организирано честване на 145 год. от създаването на НЧ „Развитие 1873”.

През  тази година по наша покана  и по различни поводи  ни гостуваха известни личности-пътешественика Нидал Алгафари, Николай Илчевски, Светлана Трифонова и други. С тях бяха проведени интересни срещи-разговори с пещерската общественост.

Особен интерес предизвикаха изложбите, организирани през 2018г. в художествената галерия  „Проф.Веселин Стайков”. Гостуваха ни художниците – Ясен Шуров, Снежана Генева, Зоя Пехльова, Илия Тончев, Ели Арнаудова, скулптура Спас Киричев и др.  За първи път ни гостува с картини от своя архив частна галерия от Смолян.

Община Пещера успешно реализира своите програми за националните празници – 3-ти март; 24-ти май, празници на културата, посветени на Деня на Пещера и Коледно-новогодишните културни празници.

Вече дванадесет година Пещера е домакин на Националния детски пленер „Пещера”. Тази година в него взеха участие деца от цялата страна, които в продължение на три дни творяха и развиваха своя талант. През май 2018 год. се проведе Националния литературен конкурс „Спас Зафиров”.

За поредна година, Народно читалище „Зора-1903” село Радилово, с активното съдействие на  Община Пещера организира Националния фестивал на кешкека.

При голям интерес премина и ІІІ Международен етнокултурен фестивал в който взеха участие фолклорни групи от Индонезия, Грузия, Мексико, Македония, Украйна и Франция.

През 2018 г. при голям интерес преминаха Регионалния събор на народното творчество на курорта „Св.Константин” и Рок-феста на крепост „Перистера”.

За първи път се проведе фестивала на класическата музика „Перистера в музика”. Тези три инициативи показаха, че културната общност на Пещера има нови и специфични потребности, които и  в следващите години трябва да бъдат развивани.

И през 2018 година продължиха успешните представяне на наш културен продукт в страната  и чужбина. Ансамбъл „Славейче“ наред с концертната си дейност в Пещера и региона, участва във фестивали в Турция и Хърватия. Успешна концертна дейност и участие в регионални и международни фестивали имаха и различните формации и групи от общинските читалища в фестивали, на които завоюваха призови места и награди.

 

Коментари