Институции

Краят на Културния дом-в сряда

Общинският съвет на Пещера ще заседава в сряда. На 31 октомври местните депутати трябва да вземат решение за окончателното закриване на Културен дом – Пещера. Освен това директорът на Териториалното поделение на Държавно горско стопанство Пещера трябва да предостави информация за доставка на необходимите количества дърва за огрев през отоплителния сезон 2012/2013г. за членовете на клубовете на пенсионера, диабетика, инвалида, сдружение „Вяра” и граждани.На предстоящото заседание ще бъде изслушана цялостна информация от „Биовет” АД за извършената до момента реконструкция и монтаж на пречисвателните съоръжения в „Биовет”АД и резултата от извършените дейности.

Коментари