Криминално

Крадец ще работи 300 часа в полза на обществото

Пещера.Крадец с начално образование, в началото на месеца решил да си „вземе” някои неща от дома на Пейо Т. от Брацигово и това му струва 300 часа обществено полезен труд. Чрез разрушаване на входната врата на къщата с помощта на кирка мъжът отнел чужди движими вещи, изразяващи се в един алуминиев леген, 50-литров меден казан, медна лозарска пръскачка, 25-литрова стъклена дамаджана и 25 литра ракия. Всичко това на обща стойност 356,00 лева.  Всичко това е върнато на собственика, а крадецът се споразумя с районен съд Пещера, който го осъди на пробация със задължителна регистрация по настоящ адрес  за срок отри години, с периодичност за  явяване и подписване 2 пъти седмично,задължителни периодични срещи с пробационен служител за същия срок, както и споменатия вече  обществено полезен труд – по 100 часа на година в следващите три години.

Коментари