Общество

Концерт по случай 70 години ДГ“Изгрев“

Написано от Пещераинфо

Пещера.С концерт на настоящите си въпитаници, ДГ"Изгрев" отбеляза своя 70-годишен юбилей. Най-старото и най-голямото детско заведение представи програма, с която зарадва родители, бивши и настоящи учители. Залата на читалище "Разивите" се оказа тясна за всички желаещи да бъдат част от празника.

Официално детската градина е открита на 19.09.1949 г.и стартира с 3 групи с директор Гинка Шишиджиева. От 1953 г. директор е Люба Лазарова и това е времето за благоустрояването на двора и обогатяване на материално- техническата база.През 1972/ 73 г.  започва строеж на пристройка към основната сграда с цел увеличаване броя на групите на 6 бр. След пенсиониране на Люба Лазарова директор на ДГ е Райна Вълкова, а до края на 1992 г. е Атанаска Димитрова. От 1993г. до 2011г . директор на детската градина е Стоянка В. Димитрова. Днес директор на ДГ"Изгрев" е Ренета Русинова.

През тази учебна година в детската градина има 5 групи, 1 от които яслена. В нея се обучават 120 деца от Пещера.

Коментари