Институции

Компютри за кабинета по информационни технологии дари “Биовет” АД на ПГХВТ „Атанас Ченгелев“

Написано от Пещераинфо

Изпълнителният директор на „Биовет“ АД – Пещера, г-н Ангел Желязков дари безвъзмездно за кабинетите по информационни технологии в ПГХВТ „Атанас Ченгелев“ десет броя компютри HP 800 GI SFF, Core i5/4570 и десет операционни системи Windows 10 Professional, на стойност 5 400 лева, съобщиха от професионалната гимназия.

 

“Партньорството и сътрудничеството на „БИОВЕТ“ АД – Пещера и ПГХВТ „Атанас Ченгелев“ е дългогодишно и традиционно добро. Благодарение на него ръководството и екипът на училището успяват да планират и реализират своите високи цели в областта на обучението и образованието и именно на това доверено и лоялно партньорство образователната ни институция дължи както много от успехите си, така и смелата си визия за бъдещето.

 

Изказваме огромната си благодарност на ръководството на “Биовет”АД за постоянната му и навременна подкрепата! Да работиш в името на бъдещето, за подрастващото поколение – нашите деца, с подобен партньор е не само шанс и добро стечение на обстоятелства, но е и сигурност и гаранция за успешна и градивна работа.” – пише в благодарственото писмо от училището.

 

 

Коментари