Институции

Колко отпадъци сме изхвърлили през 2019 г.?

Написано от Пещераинфо

Пещера.Близо 5800 тона отпадъци са образували жителите на община Пещера през 2019 г., сочи справка по изпълнение на мерките от Регионална програма  за управление на отпадъците за регион Пазарджик и Общинска програма  за управление на отпадъците на територията на община Пещера. Най-много смет е образувана през отпускарските месеци юли и август. Още около 150 000 кг са събраните разделно отпадъци от Екопак.

месеци/ 2019 количество/ тон отчисления в лв по  чл.60 Отчисления в лв. по  чл. 64
Декември 514.44 4938.62 29323.08
Ноември 441.1 4269.85 25142.7
Октомври 476.32 4610.78 27150.24
Септември 469.1 4540.89 26738.7
Август 575.2 5567.94 32786.6
Ююли 562.32 5443.26 32052.24
Юни 469.56 454.34 26764.92
Май 490.62 4749.2 27965.34
Ааприл 482.98 4675.25 27529.86
Март 456.26 4416.6 26006.82
Февруари 415.48 4021.84 23682.36
Януари 425.58 4119.61 24258.06
Общо: 5778.96 51 808.18 329 400.92

През 2019 година са закупени нови съдове за смет.

Броят и видът на необходимите съдове за събиране на битови отпадъци за календарната 2019 година е определен от Общинското предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“ в края на предходната 2018 година.

През 2019г. са закупени 550 бр. кофи тип „Мева“, 5 бр. 4-кубикови контейнери открити, 7бр. 4-кубикови контейнери закрити и 10 бр. контейнери тип „Бобър“. Съдовете са разпределени, според нуждите на населените места както следва:

  • 8 бр. контейнер тип „Бобър“  – за с. Радилово
  • 50 бр. кофи тип „Мева“ – за с. Капитан Димитриево
  • 70 бр. кофи тип „Мева“- за с. Радилово
  • 430 бр. кофи тип „Мева“ – за гр. Пещера
  • 2 бр. контейнер тип „Бобър“ – за гр. Пещера
  • 5 бр. 4-кубикови контейнери открити и 7бр. 4-кубикови контейнери закрити за гр. Пещера

 

Коментари