Институции

Кой ще премахне незаконна въздушна кабелна мрежа от 70 улици в Пещера?

Пещера.През месец ноември миналата година строителния контрол е установил,че в Пещера има незаконно изградена въздушна кабелна мрежа. В края на миналия месец ДНС уведомява неизвестния извършител на незаконния строеж, че има заповед за събаряне на мрежата. 14-дневният срок за обжалване на двете заповеди на строителния контрол за събаряне на въздушна кабелна мрежа,обхващаща 70 улици в Пещера,вече изтече. Незаконната мрежа обхваща следните улици, обединени в групите „Въздушна кабелна мрежа, група улици 2 – югоизточна част“ и „Въздушна кабелна мрежа, група улици 1 – северозападна част“: ул. „Михаил Такев-югоизточен тротоар, ул. „Георги Зафиров”-югоизточен тротоар, ул. „Трети март”, ул. „Пенко Леков”, ул. „Стоян Попов”, ул. „Нестор Личев”, ул. „Коста Гошев”, ул. „Иван Попов”, ул. „Дойранска епопея”, ул. „България”, ул. „Димитър Горов”, ул. „Петър Раков”, ул. „Васил Петлешков”, ул. „Йордан Ковачев”, ул. „Отец Паисий”, ул. „Никола Донски”, ул. „Григор Чешмеджиев”, ул. „Владо Брацеклиев”, ул. „Веселин Стайков”, ул. „Нешо Чипев”, ул. „Петър Горанов”, ул. „Никола Вапцаров”, ул. „Елена и Тодор Кънчеви”, ул. „Христо Смирненски”, ул. „Метоха”, ул. „Проф. Я. Янев”, ул. „Сабахатин Али”, ул. „Осман Ефенди”, ул. „Орфей”, ул. „Пещево”, ул. „Резервоара”, ул. „Хаджи Димитър”, ул. „Ангел Калоянов”, ул. „Часовника”, ул. „Единство”, ул. „Георги Шопов”, ул. „Шипка”, ул. „Пирин”, ул. „Поручик Панин”, ул. „Спас Зафиров”, ул. „Синия връх”, ул. „Родопа”, ул. „Иван Цвеев”, ул. „Орешака”, ул. „Еделвайс”, ул. „Радецки”.ул. „Михаил Такев“, ул. „Свети Константин”, ул. „Петър Раков”, ул. „Владимир Рилски”, ул. „Алеко Константинов”, ул. „Христо Ботев”, ул. „Самоковите”, ул. „Беглика”, ул. „Васил Левски”, ул. „Петър Стайков”, ул. „Атанас Димитров”, ул. „Опълченска”, ул. „Панорама”, ул. „Александър Стамболийски”, ул. „Георги Бенковски”, ул. „Освобождение”, ул. „Атанас Горов”, ул. „Проф. Д. Ранев”, ул. „П. Грънчаров”, ул. „Михаил Куманов”, ул. „Н. Дуров”, ул. „Тодор Стайков”, ул. „Търново”, ул. „Димитър Търпов”, ул. „Габер”, ул. „Илия Янчев”.

 

Коментари