Общество

Кои ще са ловните дни по време на празниците

На 15 и 16 декември – водоплаващ дивеч, групов лов на дива свиня, хищници и местен дребен дивеч, където има утвърден график;

На 19 декември – групов лов на дива свиня, където има утвърден график;

На 22, 23, 24, 25, 26, 29 и 30 декември – водоплаващ дивеч, групов лов на дива свиня, хищници и местен дребен дивеч, където има утвърден график;

На 1 януари – водоплаващ дивеч, групов лов на дива свиня, хищници и местен дребен дивеч, където има утвърден график;

На 2 януари – водоплаващ дивеч, където има утвърден график;

На 5 и 6 януари – водоплаващ дивеч, групов лов на дива свиня, хищници и местен дребен дивеч, където има утвърден график;

На 9 януари – водоплаващ дивеч, където има утвърден график;

На 12 и 13 януари – водоплаващ дивеч, групов лов на дива свиня, хищници и местен дребен дивеч, където има утвърден график;

Коментари