Институции

Кои пътни участъци ще бъдат освободени от винетка?

Написано от Пещераинфо

4 месеца след като в община Пещера е постъпило писмо за изваждане на участъци от републиканската пътна мрежа от списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура –винетна такса и след като АПИ премести входно-изходните табели на града, общинската администрация предложи на Общинския съвет да приеме такова решение.
Писмото на областна администрация е с изх.№1101-69/26.02.2020 година , проведена е и работна среща при Областния управител на гр.Пазарджик. Така след получената зелена светлина от местния парламент община Пещера ще поеме разхода за поддръжката на общо около километър от 3 пътни участъка, за които няма да е нужна винетка:
1. Път II – 37, участък от км. 145+265 (разклона за Път III /Пазарджик-Пещера/-с.Бяга, с.Исперихово,с.Ново село, Пловдив ) до км. 145+884 гр.Пещера /край на регулация/ с дължина 619 м.; Стойността за текущ ремонт и зимно поддържане на участъка възлиза на 4333 лв.
2. Път II – 37, участък от км. 148+030 гр.Пещера /край на регулация/ до км.148+140 (до моста на р. Стара река ) с дължина 110 м.; Стойността за текущ ремонт и зимно поддържане на участъка възлиза на 770 лв.
3.Път III – 377, участък от км.1+305 гр.Пещера /край на регулация / до км.1+569 / до ПИ с идентификатор 56277.4.197 по КККР на гр.Пещера/ с дължина 264 км. Стойността за текущ ремонт и зимно поддържане на участъка възлиза на 1584 лв.
Километрирането на участъците е извършено от представители на ОУП – Пазарджик и общинска администрация.

Коментари