Институции

Козарев : Приоритетите за работа през 2013 г. са пет

Пещера. Като основни приоритети на община Пещера за 2013 г. Кметът на Община Пещера посочи проектите по оперативните програми на Европейския съюз. Градоначалникът постави акцент върху пет проекта:  „Перистера – възстановяване и консервиране“, „Воден цикъл, пречиствателна станция и обратни води“ в Капитан Димитриево и Радилово, воден цикъл, пречиствателна станция и обратни води в град Пещера. Четвъртият проект, по който ще се работи усилено е Центърът за настаняване на деца от семеен тип и не на последно място – етнофестивалът. Козарев допълни, че през тази година ще има второ издание на етнокултурния фестивал „Културата на бъдещето и бъдещето на културата“. Пещера е един от градовете, които влизат в приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Регионално развитие“ и е  един от  67-те избрани града в България. „2012 г. е успешна за общината и по-голямата част от проблемите са разрешени“, заяви Георги Козарев.

Коментари