Институции

Кметът Николай Зайчев символично откри 31 обновени жилищни сгради

Написано от Пещераинфо

Пещера.С церемонията „Рязане на лента“ в Пещера бяха открити обновени жилищни сгради. Това са 31 жилищни сгради, обединени в 3 ЛОТ-а. Символичното рязане на лентата кметът заедно с представители на фирмите изпълнителки по отделните лотове и на сдруженията на собствениците, бе извършено пред същите домове, където санирането започна преди 10 месеца.  А стойността на санирането е малко над 2 300 000 лв. Проектите се изпълняват от Община Пещера по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”.

Градоначалникът благодари на всички, които имат участие в успешното приключване на дейностите по енергийна ефективност на тези 31-на сгради. Той изтъкна, че в началото, когато процедурата за кандидатстване бе отворена, мнозина са имали съмнения, малцина са били желаещите да участват, но днес се виждат реалните резултати и това е подтикнало голяма част от пещерци да създават сдружения на собствениците с надежда да има ново финансиране.

„В община Пещера вече има създадени над 150 сдружения. Всички те ще имат възможност да подадат документите си в общинската администрация, но предварителната информация е за много по-високи критерии и изисквания към жилищните сгради.  За средства по новата програма ще се кандидатства с работен проект, който се очаква да бъде финансиран от общините. И разбира се трябва да се отбележи, че средствата, които ще бъдат отпуснати са значително по-малко. Парите за тези 47 сгради, които са обхванати до момента, бяха 8,5 милиона лева, а сега ще разполагаме с около 1 200 000 лева“, сподели Николай Зайчев.

 Освен жилищни сгради, с европейски средства бяха санирани сградите на Общинска администрация, полиция и пожарната, Ритуалната зала и Общински детски комплекс.

Коментари