Институции

Кметът на Пещера участва в Общото събрание на НСОРБ

Написано от Пещераинфо

Пещера.Кметът на Община Пещера Николай Зайчев участва в заседание на Общото събрание на Националното събрание на общините в Република България. На заседанието единодушно бе приета проектопрограмата на сдружението за тази година. Отчитайки потребностите на общините, изразени в проведеното в началото на миналата година проучване, организацията планира традиционните си уставни задачи и новите инициативи за годината.

Уставните дейности на НСОРБ са насочени към осигуряване на представителство и защита на интересите на общините. Сдружението ще продължава да подготвя становища по законодателни инициативи, касаещи местната власт. Тази година НСОРБ ще финализира законодателните си инициативи по промяната в Закона за местното самоуправление и местната администрация по отношение на новите правомощия на общините в сферата на обществения ред и проекта на Закон за гробищната дейност.

Сдружението планира да продължи добрата практика за провеждане на дискусионни форуми с народните представители по важни за общините теми, както и участието в открити заседания на парламентарни комисии.

Продължава идентифицирането на проблемни области от местна компетентност и подготовка на предложения за нормативни промени за решаването им.

Управителният съвет ще приеме правила за осигуряване участието на общинските представители в работни формати на централната власт от името на НСОРБ.

Важна дейност остава традиционното участие на НСОРБ в бюджетна процедура за следващата година.

Основна задача на екипа на сдружението остава подкрепата на общинските администрации при предоставяне на услуги и прилагане на модерни, функционални и иновативни практики.

На днешното заседание бе засегната и международната дейност на сдружението, коментира за Пещераинфо Николай Зайчев. Той изрази задоволство от факта, че НСОРБ остава фокусирано към пълноценното участие на националните делегации в работата на Комитета на регионите, чиито член е Зайчев и на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа.

Новите задачи за годината са основно в четири направления. Предстоящи са планираните и анонсирани още миналата година три дискусионни форума за бъдещето на местното самоуправление с 10-годишен хоризонт.

Сдружението ще реализира амбициозната си идея за създаване на европейска платформа за обмен на знания, хора и стоки между общините “Community Sharing”.

Предстои и стартиране на много мащабния план за изграждане на Национален общински комплекс с преговори със Столична община като потенциален партньор и възлагане на прединвестиционно проучване.

Безспорно акцент в работата на НСОРБ ще бъде осигуряване на подкрепа за новоизбраните кметове и общински съветници и структуриране на управителен съвет на НСОРБ за мандат 2019 – 2023.

В работата на форума участваха над 350 делегати, представители на повече от 200 общини. Дневният ред на заседанието започна с отчетите за 2018 година на Управителния съвет и на Контролния съвет, както и отчета за изпълнението на бюджета на сдружението за миналата година.

Министърът на околната среда и водите Нено Димов участва в дискусионния панел „Споделени отговорности по опазване на околната среда и насърчаване на местната икономика“, в който се дебатираха актуални за общините въпроси, свързани с икономическото развитие и същевременно опазването на околната среда. Зададени бяха конкретни въпроси по изпълнението на действащата ОПОС. Във връзка с управлението на отпадъците, бяха поставени някои тревожни въпроси от общини, за които се очаква намирането на своевременни решения. 
Активен диалог и много въпроси от участниците във форума имаше по реализацията на политиките по управление на отпадъците, чистотата на атмосферния въздух и на европейските инвестиции във ВиК сектора.

„Европейска и национална визия за развитието на общини и региони“ бе темата на друг панел от дискусионния форум „Европейски, национални и местни приоритети“, който се проведе след заседанието на Общото събрание на НСОРБ.

Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството, Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите, Деница Николова, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството и Атидже Алиева – Вели, зам.-изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ участваха в дискусията.

Една от темите за дебат бе за мястото и ролята на местните власти в новите европейски приоритети и националните решения в политиките за регионално развитие, териториално сближаване и развитие на селските райони. Дискутираха се и промените в нормативната рамка на регионалното и местно развитие и управлението на европейските фондове: Закон за регионалното развитие, Национална концепция за пространствено развитие, Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони В дискусията място има и много наболелия въпрос за финансиране на общинската пътна мрежа.

 

Коментари