Институции

Кметът на Пещера участва в Заседание на НСОРБ

Пещера- София. Кметът на община Пещера Георги Козарев и Анастасия Младенова- председател на Общински съвет- Пещера ще участват днес в заседание на Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), което се се провежда от 10 часа в парк-хотел „Москва“ в София. Първата част на заседанието предвижда приемането на отчет за дейността на Управителния и Контролния съвет на НСОРБ за миналата година, както и програмата на сдружението за 2013 г. Делегатите ще обсъдят и приемат отчет за изпълнението на бюджета на НСОРБ за 2012 г. и проектобюджет за 2013 г. Във втората част на заседанието ще се проведе дискусия за възможностите за финансиране на общините чрез Норвежкия финансов механизъм и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство – 2009 – 2014 с участието на Томислав Дончев и представители на Норвегия. В програмата на форума е предвиден и дебат „Общините и одитните органи – как да работим по-добре?“с участието на ръководствата на Сметна палата, Агенция за държавна финансова инспекция и ИА „Одит на средствата от Европейския съюз“

Коментари