Институции

Кметът на община Пещера е излъчен за кандидат за член на Управителния съвет на НСОРБ

Написано от Пещераинфо

Кметът на община Пещера Георги Козарев беше излъчен за кандидат за член на Управителния съвет на НСОРБ на Регионално делегатско заседание на Южен район за планиране. На заседанието проведено на 27 януари в Пловдив бяха излъчени общо 5 кандидатури – на кметовете на Пазарджик, Асеновград, Пещера, Димитровград и Кърджали.

Изборът за членове и ръководство на Управителния съвет ще се осъществи на заседание на Общото събрание на НСОРБ.

Коментари