Институции

Кметът Зайчев ще участва в Пленарната сесия на Европейския комитет на регионите

Пещера. Кметът на Пещера Николай Зайчев ще участва в 125-а Пленарна сесия на Европейския комитет на регионите. Петдесет становища и една резолюция са включени в дневния ред на тази пленарна сесия.

Заседанието на 10 октомври ще започне с изказвания на председателя на Европейския комитет на регионите Карл-Хайнц Ламберц и председателя на Европейския съвет Доналн Туск. Те ще говорят по темата „Състояние на Съюза: гледната точка на регионите и градовете“. Делегатите в Комитета  ще изслушат и Miguel Arias Canete, комисар по въпросите на климата и енергетиката.

В дневния ред на сесията са още темите: Финансирането на борбата с изменението на климата: основен инструмент за изпълнението на Парижкото споразумение и Европейска стратегия за съвместни интелигентни транспортни системи.

Дебат ще има по Европейската политика за подобряване на сеизмичната устойчивост на сградния фонд и инфраструктурата.

Делегатите ще обсъдят закрилата на децата мигранти. На 125-а пленарна сесия трябва да бъде приета резолюция относно препоръките към държавните и правителствените ръководители, които ще участват в петата среща на високо равнище на Източното партньорство в Брюксел на 24 ноември 2017 г.

Николай Зайчев е един от 12-те пълноправни представители на българските местни власти в Комитета на регионите. Той е член на групата на Европейската народна партия.

Коментари