Институции

КЗП забрани опасни домашни стълби

Комисията за защита на потребителите (КЗП) забрани продажбата на преносими домакински стълби с търговски марки “GI 200 doğrular®”, “Elips” и „EUROPA” с произход Турция.

Домашните пособия са с нестабилни конструкции, което ги прави опасни. Това показаха анализите в лабораторията на Холандския орган за безопасност на храните и потребителските стоки към Министерство на икономическите въпроси, земеделието и иновациите, където КЗП изпрати пробите.

Стъпалата и платформата и на трите модела стълби не са надеждно прикрепени към краката.

Потребителят може да падне и да получи сериозни наранявания.

Лабораторните изпитвания сочат още, че стъпалото и платформата се огъват при натоварване и съществува риск от внезапното им разрушаване. Подобна ситуация отново крие опасност за потребителя от падане и травми по тялото.

Тестванията са направени в рамките на Европейския проект „Съвместни действия за надзора на пазара на преносими стълби”, в който България участва заедно с още четири държави. В рамките на инициативата са взети проби от различни модели и марки стълби. Целта бе да се проведат изпитвания съгласно изискванията на стандарт EN 131 и на най-новите тествания, предложени от екипа./КЗП/

Коментари