Институции

КЗК санкционира Арон за заблуждаваща реклама

Комисията за защита на конкуренцията установи нарушение по чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 33 от ЗЗК от страна на „Арон –С” ООД и наложи имуществена санкция на дружеството в размер на 76 000 (седемдесет и шест хиляди) лева.
Производството е образувано по искане на „Аико Мулти Консепт” ЕООД, конкурент на ответника на пазара на внос и износ на мебели.
Проучването показа, че през целия месец септември 2011 г. Арон-С рекламира свои продукти, като посочва, че към една закупена мебел предлага друга безплатно. Видно от текстовото съдържание на рекламата, при закупуване на секции „Ади” – 579 лв. и „Ради” – 359 лв., леглата, части от тези серии мебели, се получават като подарък.
Производството установи, че в посочените цени са калкулирани поотделно както цените на секциите, така и цените на леглата, като обявената парична сума в действителност представлява точен сбор от отделните цени на секцията и леглото.
Поради факта, че съдържанието на рекламата и начина на представянето й имат заблуждаващ характер относно действителните цени, на които се предлагат стоките, КЗК счита, че това  е в състояние да повлияе на икономическото поведение на потенциалния потребител и да създаде опасност от увреждане на интересите на конкурентите в бранша.

Коментари