Институции

Картофопроизводителите получават над 4,8 милиона лева

ДФ „Земеделие” сключи договори с 961 картофопроизводители, които ще бъдат подпомогнати по линия на помощ de minimis за закупуване на торове и препарати за растителна защита при отглеждане на картофи през 2012 г.

Общата стойност на финансовата подкрепа възлиза на 4 828 658 лв., при одобрен бюджет от 5 000 000 лв.

Средствата за подпомагане на картофопроизводителите са наредени от Държавен фонд „Земеделие” по сметките на земеделските производители на 8 юни 2012 г.

Коментари