Институции

Как да се помогне на бедстващи щъркели

Във връзка със зачестили сигнали за бедстващи щъркели от Министерството на околната среда и водите обясняват, че като цяло застудяването от последните дни не е опасно за този вид птици, които не мигрират на юг заради студеното време, а заради храна. Гражданите, намерили птица от видя бял щъркел в безпомощно състояние в населените места или в близост до тях, трябва да потърсят помощ на "зеления" телефон на съответната Регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ), да сигнализират в горските стопанства или в съответната община. В страната има няколко спасителни центъра за диви животни и екоинспекцията е институцията, която може да потърси съдействие за настаняването на бедстващите птици. Това се извършва по определен законов ред. Птиците се настаняват с протокол и след възстановяването им се връщат в природата на мястото на намиране или на подходящо място в близост до него.

Източник : / Дневник  /

Коментари