Общество

Какво показва Единният регистър по Изборния кодекс

Регистрираните в ЦИК участници за изборите на 23 октомври 2011 г. за президент и вицепрезидент на Републиката са 18, регистрираните партии за избори за общински съветници и кметове са 70 , три партии образуват коалиция. Това сочат данните от единния регистър по Изборния кодекс към Сметната палата. За изборите за общински съветници и кметове инициативните комитети и местните коалиции по данни на общинските избирателни комисии, са над 1100, показва регистърът. Общият брой на регистрациите за всички общини и кметства за участие в изборите за кмет на община, общински съветници и кмет на кметство са над 28 хиляди. Информацията за всички регистрирани участници в изборите ще е окончателна 20 дни преди изборите, когато изтича срокът за обявяване на недействителност или отказ на регистрация и други обстоятелства. Единният регистър по Изборния кодекс вече е достъпен на интернет страницата на Сметната палата.
Адресът на интернет страницата е: www.bulnao.government.bg

Коментари