Институции

Какво поиска кметът Козарев и какво му отговори премиерът

Написано от Пещераинфо

Из стенограмата на последното заседание на Министерски съвет, проведено в Пазарджик(без редакция):

ГЕОРГИ КОЗАРЕВ (Пещера): Пред Пещера има един изключително тежък проблем. През централната част на град Пещера преминава пътя и гр. Пещера се нуждае от изграждане на околовръстен път. Такъв път е започнал да се изгражда през 1988 година, но поради промените в нашата страна е спрян. Има изработен актуализиран проект на стойност 6 917 000 лева. Предстои изграждане на регионално сметище в гр. Пазарджик и всички транспортни средства ще преминават през град Пещера. Също така през град Пещера през летния сезон е изключително натоварено, тъй като пътя към Доспат и всички тези райони преминават през гр. Пещера, така че пред град Пещера стои този голям проблем за разрешаване, който ние не можем да решим.

БОЙКО БОРИСОВ: Колега, пътят общински ли е?

ГЕОРГИ КОЗАРЕВ (Пещера): Пътят и второкласен.

БОЙКО БОРИСОВ: Общински ли е?

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Вие сте кандидатства от километър 40 до километър 43 и сте кандидатствали, защото е общински път?

ГЕОРГИ КОЗАРЕВ (Пещера): Да. През гр. Пещера преминава второкласен път Панагюрище – Пазарджик.

БОЙКО БОРИСОВ: Други. Не можем сега да ви отговорим за този път на мига.

Коментари