Култура

Какви права имаме при джипито?

Написано от Пещераинфо
Реформата в българското здравеопазване, която стартира преди повече от 10 години, отреди на семейния лекар централно място в системата. Той следва да е първият, на когото споделяме за здравословен проблем и разчитаме да ни помогне, когато се нуждаем от консултация, изследвания, домашно или болнично лечение, както и за предписване на лекарства.
Всеки здравноосигурен има право да избере свободно личния си лекар. Всичко, което споделим с него, е поверително.
При здравословен проблем лекарят провежда преглед и назначава лечение. При необходимост от провеждането на изследвания, лекарят изпраща пациента с направление за медико-диагностични изследвания в лаборатория. Направлението може да се използва до 30 календарни дни от издаването му. В лабораторията здравноосигуреният заплаща такса за вземане на биологичен материал. При необходимост от консултация с лекар специалист, джипито издава талон-направление при лекар със съответната специалност. Отново направлението може да се използва до 30 календарни дни от издаването му. Ако след прегледа специалистът назначи допълнителни изследвания, той издава направление за тях, назначава и лечение. Срокът за извършване на вторичен преглед от изпълнител на специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП) е до 30 календарни дни от датата на извършване на първичния преглед. За да се възползваме от тези здравни услуги, трябва да имаме здравноосигурителната книжка. Тя се издава на всяко здравноосигурено лице от Националната здравноосигурителна каса. Здравноосигуреният упражнява правото си на избор на лекар, като попълва регистрационната форма. За новородените до даване на единен граждански номер и получаване на здравноосигурителна книжка в регистрационната форма се вписват номерът на съобщението за раждане на детето и регистрационният номер на лечебното заведение, от което произтича съобщението. Ако пребиваваме в друго населено място за срок до един месец и трябва да получим медицинска помощ, можем да се обърнем към всеки общопрактикуващ лекар за съдействие. Необходимо е обаче да представим здравноосигурителната си книжка. Затова е препоръчително при пътуване винаги да я носим със себе си. Ако се налага по-продължителен престой в друго населено място, за срок от 1-5 месеца, здравноосигуреният трябва да направи временен избор на общопрактикуващ лекар. За целта трябва да закупи от книжарница за медицинска документация регистрационен формуляр за временен избор. Формулярът се попълва от лекаря, който ще го обслужва за периода на пребиваването на новото място. При изтичане на срока на временния избор автоматично се възстановява постоянният избор на общопрактикуващ лекар. Всеки има право да избере нов личен лекар, ако е налице недоволство от настоящия или се сменя местожителство. Такава възможност здравната каса дава два пъти годишно – от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември. За смяната е необходим специален формуляр, който се закупува от книжарница за медицинска документация. С формуляра здравноосигуреният отива при новоизбрания личен лекар и на място попълва неговите, и на лекаря, лични данни. Трябва да се представи на новоизбрания лекар и здравноосигурителна книжка (или третия екземпляр от регистрационния формуляр, ако нямате здравноосигурителна книжка). Не е необходимо да уведомявате досегашния си личен лекар за извършената смяна.

В лекарския кабинет трябва да е изложена информация кои категории граждани са освободени от потребителска такса при получаване на медицински и дентални услуги. Ако не попадате в изброените категории, се заплаща потребителска такса в размер на 1% от минималната работна заплата за страната, или 2,70 лв.

Коментари