Избори Институции

Йордан Кожухаров е председател на РИК-Пазарджик

ЦИК определи състава на Районната избирателна комисия в Тринадесети изборен район – Пазарджишки, в състав от 13 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Кирилов Кожухаров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Крум Иванов Иванов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Петрова Лазарова
СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова
ЧЛЕНОВЕ: Георги Лазаров Добрев
  Сашо Асенов Гешев
  Янчо Николов Дрянов
  Йордан Стефанов Димитров
  Атанаска Стоичкова Гочева
  Али Мехмедов Чешмеджиев
  Стойко Николов Власев
  Петър Петров Белчев
  Ивайла Николаева Георгиева

Коментари