Любопитно

И детските градини ще имат ваканция

Написано от Пещераинфо

Пещера. Поради намаляване броя на децата, посещаващи детските градини през летният период, след направени проучвания сред родителите на децата и проведени Педагогически съвети, с цел целесъобразно разходване на бюджета и спазване на утвърдените Графици за ползване на годишните платени отпуски от педагогоческия и непедагогическия персонал, съгласно чл. 173 от КТ, детските заведения на община Пещера ще преустановят приема на деца през летните месеци на 2012 г., както следва:

ОДЗ „Изгрев“ – гр. Пещера 16.07.2012-27.07.2012 вкл.
ЦДГ „Слънчо“ – гр. Пещера 06.08.2012-31.08.2012 вкл.
ОДЗ „Иглика“ – гр. Пещера 15.08.2012-31.08.2012 вкл.
ЦДГ „Сокола“ – гр. Пещера 30.07.2012-14.08.2012 вкл.
ЦДГ „Еделвайс“- с. Капитан Димитриево 01.08.2012-31.08.2012 вкл.
ЦДГ „Здравец“ – с. Радилово 23.07.2012-31.08.2012 вкл

Коментари